Amb més de deu anys d’experiència en producció

Visita a la fàbrica